O NÁS

Jsme skupina lidí, která má tu nejužší vazbu k vozíčkářům. Žijeme životy aktivních vozíčkářů. Všichni víme, co vozíčkáři potřebují, co chtějí a jak uvažují. Víme, co je posouvá dál.

Vyrábíme sportovní vozíky na florbal, basketbal, ragby, tenis a badminton. Vyrábíme civilní vozíky a máme velké plány na rozšíření nabídky o další sportovní vybavení.

Při práci se držíme zásady: Nenabízíme kompenzační pomůcku, ale nástroj k maximálnímu využití potenciálu aktivního vozíčkáře. Proto se při zaměřování a navrhování vozíků nebojíme jít až na hranu a odmítáme na trhu zavedené vytváření alibistických rezerv, které ve výsledku na několik let skrytě brzdí rozvoj možností uživatele. Individuální potřeby tělesně hendikepovaného sportovce jsou pro nás výzvou. A výzvy jsou naší hlavní motivací.

Jsme silný tým! Naše práce nás baví. Máme své cíle a zásady a pracujeme v souladu s nimi. Všechno děláme s radostí i s pocitem pokory.