back to active

Žijeme životy aktivních vozíčkářů. Víme, co vozíčkáři potřebují, co chtějí a jak uvažují. Víme, co je posouvá dál. Jsme Ultina.

back to active

Žijeme životy aktivních vozíčkářů. Víme, co vozíčkáři potřebují, co chtějí a jak uvažují. Víme, co je posouvá dál. Jsme Ultina.

back to active

Žijeme životy aktivních vozíčkářů. Víme, co vozíčkáři potřebují, co chtějí a jak uvažují. Víme, co je posouvá dál. Jsme Ultina.

Příběh vozíku

Představíme Vám celý proces, který na zákazníky čeká, pokud se rozhodnou pro pořízení vozíku Ultina. Budeme se zabývat výběrem vhodného produktu, sháněním financí, podrobně probereme samotné jádro celého procesu – zaměřování a výrobu vozíku na míru podle potřeb zákazníka. Nakoukneme do výroby a celý příběh zakončíme předáním hotového produktu.

1 | Výběr vhodného produktu

Ten nejtěžší úkol hned na počátku celého procesu. Jsme si vědomi, že vyznat se na trhu s vozíky může být velmi náročné, a proto za Vás rádi převezmeme i tuto činnost. V oblasti techniky pro vozíčkáře se pohybujeme již nějaký čas, navštěvujeme veletrhy, jednáme s dodavateli, a hlavně jsme sami vozíčkáři, a proto můžeme předat to nejhodnotnější – vlastní zkušenost. Pro komunikaci s Vámi využíváme webové prezentace (www.ultina.cz), sociální sítě, email i telefon. Nejraději Vás však potkáváme osobně – na sportovních akcích, veletrzích, v rehabilitačních centrech, nebo kde Vy sami potřebujete.

Nedílnou součástí výběru produktu je i volba vhodného barevného stylu. U nás můžete zvolit opravdu různorodé kombinace.

2 | Fundraising

Ačkoliv se snažíme dělat naše produkty co nejdostupnější, kvalita a individuální zpracování pro nás zůstává tou nejvyšší prioritou. Jsme si vědomi, že pořízení vozíku není levnou záležitostí, a proto Vám rádi pomůžeme i zde. Jakmile se rozhodnete pro vozík Ultina, kontaktujeme Vás s nabídkou asistence při shánění finančních prostředků, kterou našim zákazníkům poskytujeme zdarma. Následně Vám navrhneme plán financování a provedeme Vás celým procesem od sestavení životního příběhu až po podávání žádostí sponzorům a nadacím.

3 | Měření

Věříme, že vozík je jen natolik kvalitní, nakolik byl kvalitně zaměřen. Tak jako každý z nás je jedinečný, i každý náš vozík je originál. Rádi si pro označení našeho přístupu půjčujeme termín z oblasti módního designu, konkrétně designu obleků na míru. Metodika #BESPOKE je pro nás tím nejvhodnějším označením. Jedná se o metodu, kdy se oblek (rozuměj vozík) šije (rozuměj ohýbá, sváří, vypaluje) opravdu na míru. To znamená, že neexistuje žádný fyzický vzor a vozík se vytváří přímo na zákazníka. Na základě Vašich měr je vytvořen střih (rozuměj technický výkres) a na vozíku je tak možné zhotovit jakýkoliv prvek, který pomůže zvýšit Vaši výkonost, či zlepšit pohodlí. Máme tým zkušených designerů, kteří spolupracují a vždy se snaží nalézt cestu, jak vytvořit to nejvhodnější pro daného zákazníka. Do každého vozíku tak vnášíme jedinečný rukopis, a také z tohoto důvodu je každý vozík unikátem. #BESPOKE je ta nejvyšší forma výroby, a to je i náš cíl.

Nedílnou součástí metodologie #BESPOKE je i zkouška nehotového obleku (rozuměj svařence vozíku) u nás ve firmě. Díky této návštěvě dokážeme přesněji umístit některé části vozíku či upravit různé parametry. Součástí této zkoušky mohou být i protetické odlitky a měření potřebné k co nejpřesnějšímu zhotovení karbonových částí.

Máme velmi propracovaný systém měření vozíků. Naši designeři zjišťují okolo padesáti parametrů, ze kterých vzejde jedinečný produkt.

4 | 3D animace a optimalizace

Známe ten pocit, když si objednáme vozík a pak už jen čekáme a čekáme, než nám produkt dorazí. Toto časové období může trvat i několik měsíců. My se snažíme tento prostor využít k optimalizaci výsledného produktu a nebojíme se do procesu přizvat i samotného zákazníka. Po zpracování projektové dokumentace vozíku zasíláme našim zákazníkům efektní 3D animaci produktu a těšíme se z jejich názorů, nápadů či korekcí, které mohou být do výsledného produktu zahrnuty. Věříme, že se nám i tímto způsobem podaří odhalit případné chyby či nedostatky a také, že Vám tím alespoň trochu zkrátíme čekání na nový vozík Ultina.

5 | Dokumentace a výroba

Kvalita výsledného produktu je přímo úměrná kvalitě výrobních výkresů. Po optimalizaci a schválení 3D návrhu zákazníkem, dochází k posledním kontrolám a k výslednému výstupu v podobě desítek technických výkresů. Tyto jsou pak rodokmenem každého z vozíků Ultina a putují do rukou nejpovolanějších – našim inženýrům a strojařům, kteří to, co bylo zatím jen virtuálním produktem, začnou přetvářet do reálné podoby. Je nutné dokonale připravit, ohnout a vypálit každou část rámu, aby do sebe vše perfektně zapadlo a mohlo být svařeno. Na řadu přicházejí kvantitativní a kvalitativní kontroly a může se přistoupit k další nesmírně důležité fázi, k textiliím.
Veškerý textil použitý na našich vozících je opět vyráběn metodou #BESPOKE a pasován přímo na daný produkt. Nebojíme se žádných individuálních úprav a změn, abychom vždy dosáhli co nejpříjemnějších a nejbezpečnějších textilů. Když jsou všechny části vozíku zhotoveny a zkontrolovány, může dojít k finální kompletaci a k jízdním zkouškám.

6 | Předání produktu

Předání produktu je velmi důležitým momentem příběhu jak pro zákazníka, tak i pro náš celý tým. Je to zakončení dlouhé a náročné cesty. Vozík vždy dodáváme kompletní, včetně veškerého vybavení, textilů i pásků, tak aby mohl zákazník rovnou testovat, zkoušet a radovat se z nových zážitků. Moc rádi produkt předáváme osobně, protože chceme pomoci s prvotním nastavením, a také vidět Vaší spontánní reakci.