Ultina

Jsme skupina lidí, která má tu nejužší vazbu k vozíčkářům. Žijeme životy aktivních vozíčkářů. Všichni víme, co vozíčkáři potřebují, co chtějí a jak uvažují. Víme, co je posouvá dál.

Vyrábíme sportovní vozíky na florbal, basketbal, ragby, tenis a badminton. Vyrábíme civilní vozíky a máme velké plány na rozšíření nabídky o další sportovní vybavení.

Při práci se držíme zásady: Nenabízíme kompenzační pomůcku, ale nástroj k maximálnímu využití potenciálu aktivního vozíčkáře. Proto se při zaměřování a navrhování vozíků nebojíme jít až na hranu a odmítáme na trhu zavedené vytváření alibistických rezerv, které ve výsledku na několik let skrytě brzdí rozvoj možností uživatele. Individuální potřeby tělesně hendikepovaného sportovce jsou pro nás výzvou. A výzvy jsou naší hlavní motivací.

Jsme silný tým! Naše práce nás baví. Máme své cíle a zásady a pracujeme v souladu s nimi. Všechno děláme s radostí i s pocitem pokory.

Kdo za tím stojí

Bc. Zbyněk Sýkora, MBA

Paraplegik po úrazu v roce 2001

Zbyněk je vzorem aktivního, úspěšného vozíčkáře, a to nejen na poli sportu, ale také v běžném životě. Byl členem atletické a basketbalové reprezentace. Dnes se soustředí převážně na florbal. Zbyněk stál u zrodu České federace florbalu vozíčkářů, je spolutvůrcem projektu „Aktualne.cz – parasport“, spolupracoval na projektech pro zpřístupnění Šumavy a je jedním z organizátorů kombinovaných sportovních soustředění pro „začínající“ vozíčkáře Aktivity kemp. S manželkou Míšou vychovává syna Zbyněčka.

Zbyněk zažil dobu počátků rozvoje a nedostatku sportovních kompenzačních pomůcek. V roce 2003 s otcem vyrobil svůj první sportovní vozík. Velké zkušenosti se zaměřováním vozíků nabral také jako zaměstnanec významného světového výrobce. Vše teď s velkou energií vkládá do vývoje a výroby produktů firmy Ultina.

Ing. Ivan Nestával

Ivan je otcem aktivního vozíčkáře, se kterým v roce 2010 vstoupil do vozíčkářské komunity. Stojí za vznikem projektu „Aktualne.cz – Parasport“, spolupracoval na projektech pro zpřístupnění Šumavy, je jedním z organizátorů kombinovaných sportovních soustředění pro „začínající“ vozíčkáře Aktivity kemp, je místopředsedou sdružení hendikepovaných plavců Kontakt České Budějovice, dobrovolný licencovaný instruktor monoski, člen týmu, který vyvíjí v evropském projektu workoutové prvky pro vozíčkáře a bojuje za zrovnoprávnění zdravotně hendikepovaných a běžných sportovců.

Od roku 2009 se Ivan snaží dělat to nejlepší pro svého syna. Odstraňuje překážky, uvažuje nad bezpečností, pohodlím a ochraně zdraví. V týmu Ultina tak dochází k prospěšnému křížení pohledu vozíčkáře a osobně (ne pouze pracovně) zainteresovaného asistenta.

Mgr. Miroslav Šperk

Paraplegik po úrazu v roce 2000

Budeme-li hledat největší a nejvšestrannější talent mezi sportovci vozíčkáři za posledních 15 let, jistě narazíme na jméno Miroslav Šperk. Stříbrná paralympijská medaile v hodu diskem, vítězství v Evropském poháru monoski, členství v basketbalové a florbalové reprezentaci. Dnes se Míra soustředí pouze na basketbal, a to jak na pozici hráče, tak v roli člena výkonného výboru, který se snaží o pozvednutí úrovně českého basketbalu vozíčkářů a rozšíření členské základny.

Díky své všestrannosti a talentu se Míra řadu let pohybuje v mnoha sportovních komunitách. Zná stovky životních příběhů, desítky stupňů zdravotních hendikepů a v praxi viděl nespočet individualit v nejrůznějších situacích. Díky těmto zkušenostem je schopen zodpovědně navrhnout a zaměřit dokonalý sportovní vozík. Už samotný podpis Miroslav Šperk na měrném listu je zárukou maximálního možného využití vozíku.