IROP

Název projektu: Buzola – aktivně zpět
Registrační číslo: CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_060/0003231
Výzva: 43. VÝZVA IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

Předmětem projektu je rozšíření kapacity sociálního podniku Ultina. Těžištěm jeho činnosti je vývoj a výroba sportovních i civilních vozíků a dalších sportovních zařízení pro osoby na vozíku. Smyslem fungování společnosti Ultina je navracet vozíčkáře zpět do aktivního života a to jednak prostřednictvím vlastní výroby, ale i dalších činností v místní komunitě vozíčkářů. Rozšířením kapacity navržené v rámci tohoto projektu bude možné přijmout celkem 5 nových zaměstnanců, z toho 2 z cílové skupiny osob zdravotně znevýhodněných.

Hlavní cíle projektu je možné shrnout do dvou následujících oblastí:
1. rozšíření prostorové kapacity sociálního podniku (pronájem nových výrobních prostor a nákup vlastních strojů a zařízení, díky kterým dojde k zefektivnění procesů v podniku)
2. personální rozšíření kapacit sociálního podniku o celkem 5 zaměstnanců, z toho 2 z cílové skupiny vozíčkářů.

Vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním handicapem (vozíčkáře) je jednou z elementárních aktivit společnosti Ultina. Společnost chce dát vozíčkářům příležitost k seberealizaci. To znamená dát jim možnost uvědomit si své schopnosti, poznat své možnosti a na společný cíl soustředit svou energii. Jednoduše možnost být součástí týmu a přispět k vytvoření kolektivního díla. Společnost, s ohledem na vlastní zkušenosti některých zaměstnanců s životem na vozíku, považuje za nesprávné zaměstnávání schopných (třeba pouze méně průbojných vozíčkářů) zavedeným způsobem „chráněná dílna“. V mnoha případech se jedná o velmi schopné lidi, kterým úraz třeba neumožnil dostudovat a zapojit se běžným způsobem do „běžného“ života. Společnost se již nyní snaží podpořit „začínající“ vozíčkáře a to například realizací dalších „projektů“ jako například Aktivity kempy nebo kampaň „Děláme věci stejně jako vy“, jež má odbourat předsudky veřejnosti a inspirovat doposud neaktivní vozíčkáře. Důvodem pro rozšíření sociálního podniku je také rozvoj již nyní velmi intenzivně navázané spolupráce s komunitou místních vozíčkářů, stejně jako s komunitami vozíčkářů v jiných regionech ČR.

OP PIK

Název projektu: Účast na mezinárodním veletrhu REHACARE 2022
Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0018521
Výzva: VÝZVA IV Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích
Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

Firma očekává přínos v rozšíření distribučních kanálů. Tímto rozšířením dojde i k zásadnímu pozitivnímu vývoji ekonomických ukazatelů a následným zvýšením produkce získá společnost potřebnou ekonomickou stabilitu a bude tak schopna zajistit udržitelnost svých projektů.​